Categorie: Legislatie

TITLUL IPrincipii generale ARTICOLUL 1Statul român (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.…

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE Capitolul I DISPOZIŢII PRELIMINARE…